Saç Ekimi

Saç Ekimi

saç ekimi

Saç Ekimi Nedir?

Saç ekimi işlemi, saç dökülmesi nedeniyle kelleşme ve seyrekleşme gibi problemlerle karşılaşan kişiler için bu problemlerin giderilmesini sağlayan kalıcı bir estetik uygulamadır. Saç ekimi uygulaması ile saçsızlığın meydana geldiği alanlara hastanın kendi sağlıklı saç kökleri nakledilmektedir.
Saç ekimi operasyonu oldukça küçük bir cerrahi operasyon olsa da, operasyonun başarıyla sonuçlanması ve komplikasyon riskinin en aza indirilmesi için mutlaka saç ekimi tecrübesi olan bir doktor  tarafından gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Saç ekimi operasyonunun tamamlanması için genellikle tek seans yeterli olmaktadır. Bununla birlikte tercih edilecek yönteme ve nakledilecek greft sayısına bağlı olarak işlem için birkaç seans da gerekebilmektedir. Saç ekimi hakkında detaylı planlanama yapılabilmesi için hastanın mutlaka kapsamlı bir muayeneden geçmesi gerekmektedir.

Saç Ekimi Uygulaması Kimlere Yapılabilir?

Saç ekimi uygulaması yapılabilecek kişiler kapsamında herhangi bir cinsiyet sınırlaması bulunmamaktadır. 18  yaşından büyük, genel sağlık durumu saç ekimi işlemine elverişli ve yeterli greft sayısına sahip olan herkes saç ekimi işlemi yaptırabilmektedir.

Saç Ekimi Uygulaması Kimler için Uygun Değildir?

Saç ekimi yapılamayacak kişiler hakkında ilk belirleme genel sağlık durumu üzerinedir. Buna göre genel sağlık durumu saç ekimi operasyonuna elverişli olmayan kişilere saç ekimi işleminin gerçekleştirilmesi mümkün değildir. Özellikle tansiyon ve şeker hastalığı gibi kronik hastalıkları bulunan kişilere saç ekimi işleminin gerçekleştirilebilmesi için hastalığın kontrol altına alınmış olması ve kronik hastalık ile ilgilenen doktorun ekim işlemine onay vermesi gerekmektedir. Bunun yanında saç ekimi için vücudunda yeterli sayıda greft olmayan kişilere saç ekimi işleminin yapılamayacağının söylenmesi gerekmektedir.

Saç ekimi yönteminin uygulanamayacağı kişiler noktasında bazı genel belirlemeler yapılmış olsa da, saç ekimi işleminin size uygun bir yöntem olup olmadığının belirlenebilmesi için mutlaka muayene olmanız gerekmektedir.

Saç Ekiminde Hangi Yöntemler Tercih Edilebilir?

Saç ekiminde tercih edilebilecek yöntemler, özellikle teknolojik gelişmeler ile birlikte oldukça çeşitlilik göstermiştir. Tekniklerin uygulama prosedürleri, tercih edilecek saç ekim tekniği gibi detaylar detaylı muayene sonrasında hekim – hasta ortak çalışması kapsamında belirlenmektedir. Günümüzde en sık tercih edilen yöntemler ise FUT, FUE ve DHI saç ekimi yöntemleridir.

Saç ekimi operasyonları genellikle tek bir yöntem dahilinde gerçekleştirilmektedir. Bununla birlikte tek bir teknik ile gerçekleştirme noktasında herhangi bir zorunluluk bulunmamaktadır. Kişinin ihtiyaçlarına ve tercihlerine bağlı olarak, greft toplama ve saç ekimi şeklinde iki temel aşaması bulunan saç ekimi operasyonunda birden fazla teknik kullanılması mümkündür.

FUT Saç Ekimi Yöntemi Nedir?

FUT saç ekimi yöntemi, Foliküler Ünite Transplantasyonu olarak açılımı sağlanabilen ve 1990’lı yıllarda ortaya çıkan bir saç ekimi yöntemidir. İşlemin cerrahi bir operasyon ile gerçekleştirilmesi ve silik bir ameliyat izinin kalması gibi bazı nedenlerle günümüzde popülerliği azalmış olsa da, özellikle yüksek kelleşme problemi olan veya yoğun kıvırcık saçlara sahip olan kişiler için en ideal yöntemlerden birisi olduğu söylenebilmektedir.

FUT saç ekimi yönteminde operasyonun başlangıcında hastaya lokal anestezi uygulanarak acı ve ağrı hissetmesi önlenmektedir. Anestezinin etkisi başladıktan sonra ise ilk olarak donör bölgeden şerit halinde greftler çıkarılmakta ve özel bir solüsyona alınmaktadır. Solüsyonun temel amacı, greftlerin doğal formlarını kaybetmelerini engellemektir. İşlemin ardından donör bölge kapatılarak ekim aşaması için kanal hazırlığı yapılmaktadır. Saç ekim için  gerekli olan 0.7 – 1.0 mm boyutlarındaki kanallar açıldıktan sonra toplanan greftler bölgeye ekilerek işlem tamamlanmaktadır.

FUT saç ekimi yöntemi işlem süresi, kullanılacak greft sayısı gibi detaylara bağlı olarak değişiklik göstermekle birlikte yaklaşık olarak 6 – 8 saat aralığındadır.

FUE Saç Ekimi Yöntemi Nedir?

FUE saç ekimi yöntemi, Foliküler Ünite Ekstraksiyonu olarak açılımı sağlanabilen ve saç derisinde kesi yapılmaması, bölgede iz kalmaması ve operasyon sonrası normal hayata dönüş süresinin oldukça kısa olması gibi avantajlarıyla oldukça popüler olan saç ekimi yöntemlerinden birisidir.

FUE saç ekimi yönteminde uygulama lokal anestezi altında gerçekleştirilmekte ve bu sayede hastada operasyon sürecinde ağrı veya acı hissi olması engellenmektedir. Greftlerin sağlıklı ve güçlü olduğu bölgelerden birisi olan ense bölgesi sıklıkla dönor bölge olarak belirlenmektedir. Operasyon aşamasında FUE motorları kullanılarak özel motor uçları ile donör bölgeden tek tek greftler toplanmaktadır. Ardından saç ekim bölgesinde kanallar açılarak açılan kanallara toplanan greftler tek tek yerleştirilmektedir.

FUE saç ekimi operasyon süresi, ekim bölgesinin büyüklüğü, kullanılacak greft sayısı, doktorun uzmanlık seviyesi gibi hususlara bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir. Ancak genel olarak operasyon süresinin 6 -7 saat olacağını söylemek mümkündür.

Safir FUE Saç Ekimi Yöntemi Nedir?

Safir FUE saç ekimi yöntemi en son çıkan Saç Ekim Tekniklerindendir. Greftlerin yerleştirileceği yuvalar çelik yerine Safir’den imal edilen keskin bir bistüri ile açılır. Safir çeliğe göre çok daha keskin bir materyaldir. Bu yüzden açılan yuvalar(kanallar) çok daha düzgün açılır ve dolayısıyla iyileşmesi daha hızlı olur, herhangi bir iz bırakmaz, greftlerin ekimi daha hızlı olur.  Aynı zamanda kimi kişilerde görülen çelik allerjisi safir materyalinde gözükmez. Kliniğimizde sonuçları itibariyle en başarılı sonuçlar Safir FUE ile alınmış olduğundan, hasta için uygunsa öncelikle Safir FUE hastaya önerilmektedir.

dhi saç ekimiDHI Saç Ekimi Yöntemi Nedir?

DHI saç ekimi yöntemi, Direct Hair Implantation olarak açılımı sağlanabilen ve Kore Kyungpook National Üniversitesi’nde ortaya çıkan bir tekniktir. silindi.

Operasyon lokal anestezi altında yapılarak hastanın acı ve ağrı hissetmesi engellenmetkedir. DHİ saç ekimi tekniğinde, “implanter pen” isimli özel cihazlar kullanılmaktadır. Saç ekimi operasyonu greft toplama işlemi FUE yönteminde olduğu gibi özel FUE motorları ile gerçekleştirilmekte ve her bir greft tek tek toplanmaktadır. Saç ekimi aşamasında ise implanter pen isimli cihazların yardımıyla kanal açma ve ekim işlemleri aynı anda gerçekleştirilebilmektedir. Saç ekimi işlemi her bir greft için tek tek yapılmaktadır.

DHI saç ekimi yöntemi işlem süresi, ekim bölgesinin genişliği ve greft sayısı gibi detaylara bağlı olarak değişiklik göstermekle birlikte yaklaşık olarak 6 – 9 saat arasındadır.

DHI yöntemi daha ziyade traşsız ekim isteyen hastalarda tercih edilmektedir .

DHI Yöntemi ve FUE Yöntemi Arasındaki Farklar Nelerdir?

DHI yöntemi ile FUE yöntemi arasındaki farklar, saç ekimi operasyonunda kullanılacak yöntemin belirlenmesi noktasında bilgi sahibi olunması gereken hususların başında gelmektedir. Her iki yöntem de son teknoloji saç ekim yöntemleridir. Ancak uygulama aşamasında bazı farklılar bulunmaktadır. Her iki yöntemde de greft toplama işlemi aynı şekilde gerçekleştirilmektedir. Ancak ekim aşamasında belirgin farklılıklar ortaya çıkmaktadır. FUE yöntemine kanalların açılması ve greftlerin yerleştirilmesi iki aşama şeklinde gerçekleştirilirken DHI yönteminde aynı anda gerçekleştirilmektedir.

İki yöntemin farklılıklarına ilişkin bilinmesi gereken bir diğer nokta ise tek seansta uygulanabilecek greft sayısıdır. FUE yönteminde 4500 greft ekimi mümkündür. DHI tekniğinde ise tek seansta uygulanabilecek maksimum greft sayısı 2500 olarak belirlenmektedir.

DHI tekniğinde operasyon süresi FUE tekniğinden daha uzundur. Ancak iyileşme süresinin çok daha kısa olduğu söylenebilmektedir.

Bazı internet sitelerinde DHI tekniği ile kanal yöntemine göre çok daha sık ekim yapılabileceği belirtilse bile bu husus çok da doğru değildir. Bu tamamen bir pazarlama taktiğidir. Sık ekim yapılabilmesi uygulanan teknikten bağımsız olarak kişinin greft sayısı, operasyonu yapan doktorun el tecrübesi, saçlı derinin müsade etmesi ile alakalıdır. DHI ile ekimde greft saçlı deriye bir basınç uygulanarak yerleştirilir. Dolayısıyla çok sık ekim yapılmak istendiğinde bazı hastalarda bu basınçtan dolayı daha önceki ekilmiş greftler dışarıya çıkabilmekte ve sık ekim mümkün olamamaktadır. Safir FUE yönteminde ise çok daha sık, başarılı ekimler mümkün olmaktadır.

Kadınlar Saç Ektirebilir Mi?

Kadınlarda saç ekimi uygulamasının yapılması mümkündür. Ancak erkeklerde de olduğu gibi saç ekimi operasyonu öncesi bazı tanı ve tetkik işlemlerinin yapılması ve saç ekimine engel bir durum olup olmadığının tespit edilmesi gerekmektedir. Özellikle saç kaybının nedeni ve saç kaybı derecesi, saç ekimi işleminden sağlıklı sonuç alabilmek ve saç ekim yöntemini belirleyebilmek için özellikle araştırılması gereken konuların başında gelmektedir.

Saç Ekiminden Sonra Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Saç ekimi operasyonundan sonra dikkat edilmesi gerekenler, saç ekimi işleminizi gerçekleştiren tecrübeli doktor  tarafından ayrıntılı bir şekilde açıklanacaktır. Operasyondan sonraki ilk birkaç gün özellikle terlemeye neden olabilecek işlerden kaçınmak gerekmektedir. Bunun yanında cinsel ilişki, ağır egzersizler ve stres de ilk birkaç gün kaçınılması gereken hususlardır.

Yeni ekilen saç köklerine zarar verebilme ihtimali nedeniyle hastanın ilk birkaç gün alkol tüketmesi yasaktır. Aynı şekilde saç köklerine zararı olabileceği ve iyileşme sürecini yavaşlatacağı için sigara tüketilmemesine de dikkate dilmesi gerekmektedir.

İyileşme süreci içerisinde hastanın uyku pozisyonu konusunda verilen direktiflere uyması, bölgeyi darbelerden ve doğrudan güneş ışığı ile temas etmekten koruması gerekmektedir.

Saç Ekimi Operasyonundan Sonra İyileşme Süreci Nasıldır?

Saç ekimi operasyonundan sonra iyileşme süreci, tercih edilen saç ekimi yöntemine göre değişiklik gösterebilmektedir. Bununla birlikte genel bir bilgilendirme yapmak gerekirse, hastanın hastanede yatış gerekmeksizin ilk gün taburcu edildiği söylenebilmektedir. Hasta saç ekimi operasyonundan iki gün sonra gündelik yaşantısına dönebilmektedir. İyileşme süreci olarak tanımladığımız süre ise yaklaşık iki hafta sürmektedir. Operasyon sonrası operasyon bölgesinde şişlik ve kızarıklık gibi komplikasyon görülmektedir. Bu komplikasyonların oldukça yaygın olduğu söylenebilmektedir. Yaklaşık bir haftalık bir süreç sonunda meydana gelen şişlik gibi komplikasyonlar kendiliğinden geçmektedir. İyileşme sürecinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi ve yavaşlaması için saç ekimini gerçekleştiren doktorunuz tarafından verilen direktiflere uymaya özen göstermeniz gerekmektedir.

Saç Ekimi Riskli Midir?

Saç ekiminin risk oranı, özellikle bilinçsiz uygulamalardan sonra artmaktadır. Deneyimli bir doktorun  steril koşullarda ve uygun ekipmanlarla gerçekleştirmiş olduğu bir saç ekimi operasyonundan sonra komplikasyon riskli oldukça düşüktür ve nadiren görülmektedir. Ancak uygun ameliyathane koşullarının sağlanmadığı ve tecrübeli bir doktorun gerçekleştirmediği saç ekimi operasyonlarında komplikasyon riskinin oldukça arttığı söylenebilmektedir.

Saç ekimi operasyonu sonrasında meydana gelebilecek komplikasyonların başında enfeksiyon riski gelmektedir. Bununla birlikte antibiyotik desteği ve özel şampuan kullanımı gibi desteklerle bu risk oldukça düşürülmektedir. Günümüzde saç ekimi operasyonlarında enfeksiyon riski oranının yaklaşık yüzde 2 olduğu söylenebilmektedir. Belirgin yara izi gibi komplikasyonlar ise Safir FUE  gibi gelişmiş yöntemlerde yok denecek kadar azdır.

Saç ekiminden sonra rahatsızlık hissi, morarma, şişme gibi komplikasyonlar nispeten yaygın komplikasyonlar olarak kabul edilmektedir. Bu komplikasyonların müdahaleye gerek kalmadan kendiliğinden geçeceğini söylemek mümkündür.

Saç Ekiminden Sonra Ekilen Saçlar Dökülür Mü?

Saç ekiminden sonra ekilen saçların dökülmesi hususunun iki temel zaman aralığı için değerlendirilmesi gerekmektedir. Buna göre ekim işleminden sonraki ilk 5 haftalık süreçte meydana gelen ve “şok dökülme” olarak adlandırılan saç dökülmesi, saç ekimi işleminin olağan bir parçasıdır ve normal olarak kabul edilmektedir. Saç derisinin yeni ekilen saçlara adaptasyon süreci olarak tanımlayabileceğimiz bu sürecin ardından kalıcı saçlarınız çıkmaya başlayacaktır.

Uzun vadeli saç dökülmesi noktasında ise bilinmesi gereken ilk husus, saç dökülmesinin vücudun normal bir fonksiyonu olmasıdır. Günlük olarak 50 – 100 adet saç dökülmesi, tüm insanlar için olağan kabul edilmektedir. Bununla birlikte saç ekimi sırasında genetik olarak dökülmeye yatkın olmayan sağlıklı ve güçlü greftlerin kullanılması nedeniyle ekim bölgesinde dökülme görülmeyeceği söylenebilmektedir.

Saç Ekimi Fiyatları Nasıl Belirlenir?

Saç ekimi fiyatları aşamasında dikkate alınan birçok unsur bulunmaktadır. Bu noktada özellikle tercih edilecek saç ekimi yönteminin ve saç ekiminde kullanılacak greft sayısının belirleyici olduğu söylenebilmektedir. Bunun yanında saç ekimi için seçmiş olduğunuz tedavi merkezinin kalitesi, ameliyathane koşulları, uygulamayı gerçekleştirecek doktorun deneyimi ve teknik ekibin uzmanlık seviyesi gibi detayların da saç ekimi fiyatlarında değişikliğe neden olabileceği söylenebilmektedir.

Free Cons
Saç Ekimi İşleminizi 3 Adımda Planlayalım
Çevrimiçi sihirbazını kullanarak oranınızı 2 dakikadan daha kısa sürede hesaplayın.
Ücretsiz saç analizi yaptırın!
Online Saç Ekim Analizi Talep Edin
Saç ekimi ve ek tedaviler hakkında eksiksiz bilgi için iletişim formunu doldurun.
Sıkça Sorulan sorular
Saç Ekimi Before - After
image
Hasta Yorumları